A MOTHER NATURE PROJEKT CSAPATA

Ági Berecz    pandora.org.hu

Ági Berecz

pandora.org.hu

Eszter László

Eszter László

Doreen Hertrampf    www.camino-team.de

Doreen Hertrampf

www.camino-team.de

Valentina Cifarelli    p  aradisoritorvato.org

Valentina Cifarelli

paradisoritorvato.org

Roberto Cardinale    p  aradisoritorvato.org

Roberto Cardinale

paradisoritorvato.org

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK

A Mother Nature projekt hét európai szervezet között létrejött együttműködés, melyben minden szervezet a saját különleges tudását és tapasztalatát adja a közös módszertanunkhoz: természetalapú módszereket, tanácsadást, a közösségi munka és a permakultúra módszereit, valamint művészeti módszereket.

Mother Nature organizations
Pandora Egyesulet

Pandora Egyesület - Magyarország

A Pandora Egyesület 2012-ben jött létre budapesti székhellyel. Az egyesület célja a tudásátadás és gyakorlati módszerek megismertetése a természettel való harmonikus együttélés, az aktív állampolgárság, a fenntartható világért folytatott közösségépítés területén a mélyökológia világnézetének és filozófiájának közvetítésével és módszertanának alkalmazásával.
A Pandora tehát a mélyökológia, az önkéntes egyszerűség és a permakultúra szemléletét terjeszti. Igyekszik közösségi tanulási alkalmakat teremteni és olyan globális jövőképet kialakítani az emberek tudatában,melyben az ember tudatosan és harmonikusan él együtt a természettel. A tanulást holisztikus folyamatnak gondolja, mely a test, a szellem és a lélek hármas egységét figyelembe veszi, és minden résztvevőt és az egész közösséget tiszteli és figyelmet fordít rá.
A Pandora a Mother Nature stratégiai partnerség projektvezető szervezete. Berecz Ági és Dömösi Emese vesznek részt a Mother Nature kutatócsapatában.

Mural Moral

A Pécsi Szín-Tér Egyesület - Magyarország

A Pécsi Szín-Tér Egyesület közösségfejlesztéssel foglalkozó ifjúsági munkások és szakemberek együttműködésével jött létre 2010-ben, azzal a célllal, hogy hátrányos helyzetű fiatalok csoportjait megerősítsék, az önkéntességet népszerűsítsék, fejlesszék a hazai és nemzetközi szakmai együttműködést. Az egyesület különböző női csoportokkal is dolgozott, különösen olyan nőkkel, akik hátrányos helyzetűek: pl. fiatalkorú női fogvatratottakkal közösségi művészeti módszereket alkalmazva, vagy roma nők közösségépítését célozva Pécsbányatelepen. Céljait legtöbbször közösségi művészetek és nem-formális nevelési módszerek alkalmazásával, képzések tartásával és a munkájukról szóló kiadványokkal éri el. 
Jelenleg Katona Krisztina és László Eszter a Mother Nature kutatócsapat tagjai.

paradiso ritrovato.jpg

PARADISO RITROVATO - Olaszország

A Paradiso Ritrovato (Visszanyert Paradicsom) egy non-profit szervezet Olaszországban, amelyet négy nő alapított 2012-ben, akik évek óta a fenntarthatóságra nevelés témáját tanulmányozták és kutatták hazájukban és más országokban is. Küldetésük ismeretek átadása és gyakorlati eszközök megismertetése a fenntarthatóságra nevelés és a hivatáskeresés/találás területén. 
Jelenleg Valentina Cifarelli és Roberto Cardinale a Mother Nature kutatócsapat tagjai.

 

2Preplet_logo_barven.png

PREPLET - Szlovénia

A Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Egyesület a Kreatív Közösségért egy civil szervezet Grosuplje városában, Szovéniában. Egy helyi nőkből álló csoport 2007 óta dolgozik együtt azzal a célllal, hogy gyerekeknek és fiataloknak lehetőséget teremtsenek kreativitásuk kifejezésére. A munkájuk olyan alapelveken nyugszik, mint az ökológiai fenntarthatóság és a társadalmi bevonás. Tevékenységeik célcsoportjai közé tartoznak a roma gyerekek és fiatalok is.

Casa del cuculo

CASA DEL CUCULO - Olaszország

A Casa del Cuculo egy Emilia-Romagnában (Olaszországban) található közösség, melyet 2010-ben négyen alapítottak válaszul a közösségépítés és a társadalomkutatás útjainak nem-formális módszerekkel történő felfedezésére és kutatására. A Casa del Cuculo küldetése, hogy olyan kulturális projektek, termékek és folyamatok elemeit ötvözze, melyeknek a társadalom-és kultúrafejlesztés és a városi megújulás a célja a következő tevékenységek mentén: vizuális-, előadó-és utcaművészet, facilitálás, közösségépítés, kutatás, grafikai tervezés, adatmegjelenítés, tanácsadás és képzés.
Sara Galeotti jelenleg a Mother Nature kutatócsapat tagja.

Permaculture association

Permakultúra Egyesület - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az egyesület abban támogatja saját tagjait és a permakultúra hálózat tagjait, hogy a permakultúra etikáját és alapelveit alkalmazva, hozzájárulva a permakultúra terjedéséhez világviszonylatban, virágzó közösségeket hozzanak létre Nagy-Britannia szerte. A permakultúra modelljének alkalmazása megerősíti az embereket abban, hogy helyes döntéseket hozzanak a jövő fenntarthatóságáért. Az etikai keretek kijelölésével és természeti rendszerek alapul vételével egyszerű és újító utakat találhatunk az igazságos és fenntartható élethez jelenünkben és a jövőt illetően is.
Jelenleg Looby Macnamara a Mother Nature kutatócsapat tagja.

Camino e V

CAMINO E.V. - Németország

A Camino az Oktatási Segélyháló tagja, és 2006 óta államilag is elismert gyermekjóléti szervezet. 2006-ban, alapításakor a fiatalok közjóléti rendszerében is átvállalt feladatokat, például gyermekek, fiatalok és családok kísérését és támogatását konfliktusokban vagy problémás élethelyzetekben. Az alapító tagok legfőbb célja, hogy hidakat építsenek a fiatalok és a számukra elérhető célok közé.
Jelenleg Doreen Herrtrampf és Jana Lemke a Mother Nature kutatócsapat tagjai.