mother nature 

Hisszük, hogy az anyaság, főleg az első években egy kivételes személyiség fejlődési lehetőségekkel teli időszak. Mély változásokon megyünk keresztül, kihívások sorával találkozunk, megtanuljuk integrálni ezeket, átalakulunk, fejlődünk. Új készségeket sajátítunk el, és megerősödünk bennük, úgynevezett „finom készségeket”: úgy mint problémamegoldás, empátia, menedzselés és még sok egyéb.

Az anyaság egy informális tanulási folyamat. A Mother Nature projekt természeti és művészeti eszközöket felhasználó önismereti tanulási program célja, hogy segítse az anyáknak ennek az időszaknak minél teljesebb megélésével, kapcsolódni a megváltozott belső világukhoz és külső körülményeikhez.

Az anyává válás beavatási rítus a felnőtt létünk következő szakaszába és a Földanyával való összekapcsolódottságunk megtapasztalásába. Egyedülálló átalakító élmény, melynek jelentősége felett a modern társadalmunkban könnyen átsiklunk és sokszor félreértjük. A projekt során megtanulunk más szemmel tekinteni erre a folyamatra, felfedezni a lehetőségeket, melyekkel az anyaság útján gazdagodhatunk, elfogadni a változásokat és tudatosan beépíteni az életünkbe.

 
Mother Nature

célunk

A Mother Nature projekt célja, hogy szakemberek eszköztárát és készségeit gyarapítsa, amivel támogathatják és megerősíthetik az anyákat, újonnan szerzett készségeik felismerését és értékelését az anyává válás informális tanulási folyamata során. Minden közvetetten az anyák munkaerőpiacon való elhelyezkedését, a szociálpedagógiai és szakmai fejlődését is szolgálja. Ha szeretnél többet tudni arról,  miért és hogyan jött létre projektünk, lásd alább a részleteket.
 

 
Mother Nature goal

ÉRDEKEL A PROJEKT HÁTTERE?

Az anya szerep sokszor azt kívánja a nőktől, hogy mondjanak le a hivatásuk iránti elköteleződésükről, mivel az anyaság rengeteg idejüket és energiájukat igényli. Másrészt az anyaság gyakran meg is változtatja a nőkben a hívatásukról alkotott képet. Annak ellenére, hogy az anyaságot sokan időlegesen a lehetőségeik beszűküléseként élik meg, az anyaság-élmény nagyban hozzájárul olyan finom készségek kialakulásához, melyek kulcsfontosságúak a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez (pl. problémamegoldás, döntéshozás, vezetés és szervezés, empátia, tárgyalás, stb.) (Lásd: Zezza, R. Vitullo A. “La maternità è un master”, 2014 and Katherine Ellison, “Mommy Brain”, 2011).

2016 decembere és 2017 márciusa között anyákkal dolgozó szakemberekkel és 0-3 éves korú gyerekek anyukáival végeztünk kérdőív alapú kutatást Európa 4 országában (Magyarország, Olaszország, Szlovénia, Németország). Célcsoportunk szükségletvizsgálata azt mutatta, hogy:

  • A nőket érintő legfőbb témák a stressz, az idő gazdálkodás, az új szerephez való alkalmazkodás, a hivatás és a család egyensúlya.
  • A munkához kapcsolódó legfőbb aggodalmaik pedig: a munka és család egyensúlya, szerepkonfliktusok, anyagi biztonság, szakmai kompetenciák, megváltozó szakmai pálya, nem képes munkát találni.
  • A projektünkben részt vevő legtöbb országban az anyák számára elérhető szolgáltatások nem mindig tudnak segíteni az anyáknak az új szerepeikhez való alkalmazkodásban, az önismeretben és a személyes átalakulásban, az anyaság során elsajátított új készségeik integrálásában és értékelésében, a munkaerőpiacra való visszailleszkedésükben.
  • Ezért nagy a jelentősége az anyákból formálódó támogató csoportoknak.

A projekt időterve

Mother Nature Project Workflow

Rengeteg álmodás és tervezés után 2017 novemberében végre elkezdtük a Mother Nature projektet! A csapat 9 elhivatott nőből és egy férfiből áll Olaszországból, Magyarországról, Németországból, Szlovéniából és Angliából, akikkel két hónapos számítógép képernyők előtt töltött intenzív munka során dolgoztuk ki a projekt kereteit, a munkatervet, az együttműködési megállapodásokat, a logisztikai részleteket, a munkakultúrát. A kollégáinkat és nemzeti partnereinket, kapcsolati hálónkat is tájékoztattuk a terveinkről, és létrehoztunk helyi csapatokat is.

Az 5 országban zajló több hónapos online előkészítés után végre személyesen is találkoztunk 2018 januárjában a szlovéniai Kostelec közelében található Sunny Hill ökoközösségben. Nagyon jó volt személyesen találkozni, megismerni egymást, érezni, hogy egy csapat vagyunk, megosztani ötleteinket és módszereinket, tapasztalatainkat anyaságról, apaságról, elkezdeni dolgozni a tervezett képzési módszertanon, elkészíteni az első közös képzésünk vázlatát.

Az olaszok által tartott nemzeti „Anya Útja” esemény volt az első olyan alkalom a projektünkben, amikor találkozási és tanulási lehetőséget teremtettünk anyáknak az Anya Útja módszer segítségével.

A következő hónapokban a projekt csapat tagjai egyéni kutatásba kezdtek olyan oktatási módszerek, megközelítések, tartalmak feltérképezése céljából, amelyek beemelhetőek lennének Mother Nature programunkba. Online találkozóinkon továbbfejlesztettük az első képzésünk tervét, megszületett a projekt arculata és a honlap, ami az anyagaink megjelenítésének felületeként szolgál. Egy facebook-oldalt is létrehoztunk, hogy kapcsolatban lehessünk a projektbe bevont emberekkel, és elérhetővé tegyük a tartalmainkat.

2018 márciusára elkészült a honlapunk, és minden partnerországban kiküldtük a felhívást a nemzetközi képzésünkre is.

2018 áprilisában megtartottuk a magyarországi kezdőeseményt is: egy egésznapos „Anya Útja” műhelyt Budapesten a Helló Anyu családbarát kávézóban.

 
Mother Nature

Számunkra a Mother Nature csapatban a legfontosabb, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, és hogyan működünk együtt. Amikor először találkoztunk. Szlovéniában szántunk egy kis időt arra, hogy megosszuk egymással, hogyan szeretnénk dolgozni ebben a csapatban.

Hogyan dolgozunk?